Skip to content

Hvordan skal jeg anke


Hvis du er part i en sag, hvor Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning (1. instans) har truffet en afgørelse om en tandskade, kan du anke her.

Hvis du ikke er part eller i stedet ønsker at bruge et skema i papirform, kan du downloade skemaet her.

Patientens anke til Tandskadeankenævnet

Tandlægens anke til Tandskadeankenævnet

Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at Tandskadeankenævnet kan foretage en fuldstændig prøvelse af hele sagen i forbindelse med behandlingen af anken.

Dette betyder at:

  • at Tandskadeankenævne tiltræder 1. instans afgørelse – d.v.s. kom­mer til det samme resultat som 1. instans,
  • at Tandskadeankenævnet helt eller delvist ændrer 1. instans afgørelse, f.eks. nedsætter eller forhøjer erstatningen eller
  • at sagen skal behandles igen af 1. instans.